Covid-19 Vaccination Information

Click here for COVID-19 vaccination information from Public Health Wales


COVID-19 Booster Update

Cardiff and Vale University Health Board are currently delivering the COVID-19 booster vaccination to all those eligible.

If you are eligible, you will be offered your booster at least 6 months after your second dose. The Health Board are scheduling booster appointments in the order second doses were given.

When it’s your turn, you will be sent an invitation letter with your appointment details. Do not call your GP Surgery please wait to be contacted and help us keep the telephone lines free. If you need to cancel or re-schedule an appointment please call the Vaccination Booking Line on: 02921 841234.

Please note: you cannot walk-in for booster vaccinations, you will be contacted directly.

For more information on the Autumn Booster Programme please visit: https://cavuhb.nhs.wales/covid-19/cavuhb-covid-19-mass-vaccination-programme/

Diweddariad Dos Atgyfnerthu COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wrthi’n cyflwyno dos atgyfnerthu o’r brechlyn COVID-19 i bawb sy’n gymwys.

Os ydych chi’n gymwys, fe gewch chi gynnig eich dos atgyfnerthu o leiaf 6 mis ar ôl eich ail ddos. Mae’r Bwrdd Iechyd yn trefnu apwyntiadau dos atgyfnerthu yn y drefn y rhoddwyd yr ail ddosau.

Pan ddaw eich tro chi, anfonir llythyr gwahoddiad atoch gyda manylion eich apwyntiad. Peidiwch â ffonio eich Meddygfa, arhoswch iddynt gysylltu â chi a’n helpu i gadw’r llinellau ffôn yn rhydd. Os oes angen i chi ganslo neu aildrefnu apwyntiad, ffoniwch y Llinell Trefnu Apwyntiadau Brechu: 02921 841234.

Noder: ni allwch alw heibio i gael eich dos atgyfnerthu o’r brechlyn, cysylltir â chi yn uniongyrchol.

I gael rhagor o wybodaeth am Raglen Dos Atgyfnerthu yr Hydref, ewch i: https://cavuhb.nhs.wales/covid-19/cavuhb-covid-19-mass-vaccination-programme/

Local Services, Let
Cardiff Chiropractic Clinic